Our Team

Eric Fan

Production Director

Sam Clay

Sales Director

Daniel Shultz

Operations Director

Konic Liu

Merchandiser

Konic Liu

Sandy Chen

Merchandiser

Sandy Chen

Yolanda Zhang

Merchandiser

Yolanda Zhang

Terry Liu

Pattern Specialist

Terry Liu

Alan Sun

Designer

Alan Sun

Jack Wong

Designer

Jack Wong

MiaMia Xie

Designer

MiaMia Xie

Hui Xu

Quality Control

Hui Xu